Saltar a contidos.
L i m Libros Interactivos Multimedia

Crear páxinasTipos de páxinas:
   
Texto.  

Para elaborar actividades con textos.

1.- Escriba o texto. As palabras seleccionadas deben comezar con "*" . Por exemplo: " A capital de Francia é *París".
2.- Cores de fondo e letra.
3.- Modo de funcionamento: seleccionar palabras, escribir ou arrastrar.

   
Etiquetas 2.  

Permite situar textos sobre unha imaxe.

1.- Arrastre aquí a imaxe.
2.- Etiquetas. Escriba os textos de cada etiqueta.
3.- Variantes: amosar información,escribir ou arrastrar os textos.

   
Medidas.  

Pemite contar obxectos, cada un deles pode ter un valor diferente.
1.- Imaxe de fondo. (Opcional)
2.- Texto explicativo.
3.- Cantidade total que debe sumar o usuario/a.
4.- Imaxe do obxecto.
5.- Texto descritivo do obxecto.
6.- Valor do obxecto ( numérico).
Con este tipo de páxina se poden elaborar actividades de peso, contar diñeiro, etc.

Series.  
Para elaborar series con ata catro obxectos.
1.- Imaxe do obxecto.
2.- Active para que LIM xenere series aleatorias.

En LIM , o usuario, debe arrastrar os obxectos ata completar a serie.
   
Operacións 2.  

Para xerar operacións matemáticas aleatorias.

1.- Escriba as cifras que terá o número.

2.- Seleccione a forma de interacción co usuario: arrastrar números ou escribir a solución.

3.- Escolla o tipo de operación: suma, resta, multiplicación, división, suma levando, resta levando ou división exacta.

   
Ordear  

Permite construir palabras a partires das letras ou ordear frases.

1.- Imaxe complementaria.

2.- Tipo de interacción: arrastrar a etiqueta ou escribir.

3.- Texto, aquí pode escribir unha palabra ou unha frase . Se escribe varias separadas por comas, LIM escolle unha de xeito aleatorio.

   
Ordear imaxes  

Para ordear series de imaxes.

Serve para crear series, traballar nocións temporais etc.

1.- Imaxes ( ata 6 ).

   
Pirámide.  

Tipo de páxina na que o usuario deberá escribir palabras segundo a información que se lle ofrece.

1.- Palabras.

2.- Texto informativo.

Pódese utilizar a modo de crucigrama.

   
Cadros.  

Este tipo de páxina serve para traballar conceptos espaciais.

1.- Grella para o deseño do debuxo. Prema co rato para marcar/desmarcar un cadro. Prema nas cores da parte inferior (4) para escoller unha cor. Facendo clic dúas veces borra o cadro.

2.- Opcións para o usuario:
Repetir: reproducir o mesmo debuxo.
Invertir: debuxar marcando os ocos.
Simetría: facer o mesmo debuxo pero con simetría.
Desplazar: reconstruir o debuxo pero cun desplazamento de un cadro á dereita.
3.- Se activa esta opción, LIM crea un debuxo aleatorio. Pode indicarlle a LIM que utilice cores

   
Plantilla.  

Tipo de páxina que permite crear contidos mediante o uso de modelos.

1.- Modelos dispoñibles. Amosan a colocación da imaxe e o texto.

2.- Marco de imaxe. Arrastre unha imaxe ata este marco.

3.- Marco de texto. Escriba ou arrastra un texto.

4.- Editor HTML

5.- Cores de fondo e texto.

6.- Campo de resposta. Se escribe neste cadro, o usuario terá que escribir o mesmo texto para que a avaliación sexa correcta.

7.- Botón. Escriba unha ligazón e un texto.

   
Parellas 2.  

Páxina parafacer asociacións: imaxe-imaxe o imaxe-texto.

1.- Imaxe.

2.- Imaxe asociada.

3.- Texto asociado.

4.- Cores de fondo e tapa.

5.- Tempo máximo para a resolución do exercicio.

   
Fraccións  

Páxina que permite crear actividades de operacións con fraccións.

1.- Imaxe que se utiliza para ilustrar a identificación de fraccións.
2.- Fracción.
3.- Operación: suma,resta,multiplicación,división, comparación (=), recoñecemento (r) o debuxo (p).
4.- Segunda fracción.
5.- Resultado. Só é necesario escribirlo no caso de que o autor esixa un resultado exacto, en caso contrario LIM valida cualquer fracción correcta ( equivalentes ).
6.- Forma de resolución da actividade: Escribir a resposta ou utilizar un teclado en pantalla.

   
Fraccións 2  

Operacións con fraccións xeneradas de xeito aleatorio .

1.-Fracción.
2.- Operación: suma,resta,multiplicación,división, comparación (=), recoñecemento (r) o debuxo (p).
3.- Marque se desexa que as fraccións teñan o mesmo denominador.
4.- Forma de resolución da actividade: Escribir a resposta o utilizar un teclado en pantalla.

   
Esquema.  

O autor pode elaborar un esquema para presentalo ao usuario. Tamén permite deixar ocos no esquema para crear unha actividade. Por limitacións de espazo, os esquemas só teñen tres niveis.

1.- Forma do esquema.
2.- Estructura. LIM crea o esquema interpretando a estructura que escribe o autor.
Por exemplo, se vostede escribe:
Grandes Cidades
*Europa
**París
**Londres
**Berlín
*América
**Bos Aires
**México DF
**New York

LIM crea

Despois dun texto pode escribir: [o] crear un oco no esquema, [un_número] para indicar un salto a ese número de páxina ou [http://...] para introducir unha ligazón a internet. Os saltos e ligazóns a internet aparecen reflectidos no esquema cun cadro pequeno de cor.

   
Ortografía  

Tipo de páxina co que se poden construír actividades de completar palabras.

1.- Imaxe ilustrativa.

2.- Texto explicativo.

3.- Palabra para completar, para indicar a *LIM as letras ocultas débese escribir un guión baixo antes da palabra. Por exemplo: C_AS_A , nesta palabra desaparecerán as vogais.
A actividade realízase arrastrando as letras ao seu destino.

4.- Si desexamos aumentar a dificultade da actividade podemos escribir outras letras neste cadro.

 

   
Identificar imágenes 2  

Ampliación do tipo de páxina "Identificar imaxes" con maior espazo de texto, ademais permite usar sons.

O usuario debe asociar os textos coas imaxes.

1.- Imaxe.

2.- Texto. Admite varias liñas.

3.- Sons.

   
Dictado  

Tipo de páxina para construír actividades de dictado.

1.- Imaxe, que pode ser utilizada como imaxe de fondo.

2.- Texto do ditado.

3.- Arquivo de son.

4.- Opcións:

Ver texto: amósase o texto para que o usuario o cópie.

Ver correccións, ademais de indicar as palabras erroneas tamén se mostra se escritura correcta.A corrección do dictado lévase a cabo cando o usuario preme no botón de "comprobar", pero as palabras con erros só aparecen reflectidas si o dictado completouse.

   
   

EDUCALIM 2006-2020 Información legal