Saltar a contidos.
L i m Libros Interactivos Multimedia

Crear páxinas • Tipos de páxinas:
  Clasificar  

  Este tipo de páxina permite clasificar conceptos en ata 4 grupos.

  1.- Nome dos grupos.

  2.- Conceptos, obxectos, etc para clasificar.

  3.- Grupo ao que pertencen

     
  Parellas 2 . Opción Sons  

  Variante de Parellas 2 .

  O usuario debe descobrir os sons relacionados

  Nas columnas 1 e 2 deben arrastrarse os sons.

     
  Frases 2  

  Tipo de páxina que permite relacionar imaxes pequenas con sons e/ou textos.

  Por defecto amósase coma un exercicio no que usuario debe escribir o texto correcto.

  Para amosar os textos, desmarque a casa 1

     
  Letras  

  Variante do tipo de páxina "Ortografía" no que se permiten ata tres palabras.

  As letras ocultas deben ir precedidas dun guión, por exemplo _barco.

     
  Memoria  

  Xogo que consiste en atopar os cadros ou as imaxes indicadas por LIM.

  1.- Número de cadros ocultos, ou imaxes.

  2.- Opcións.

  • Aleatorio: LIM crear os cadros ata o número máximo que se indica en ( 1 )
  • Números: aparecen números dentro dos cadros.

  3.- Imaxe que debe atopar o usuario.

  4.- Outra imaxe para encher os cadros.

  As imaxes deben ser de pequeno tamaño.

     
  Relacionar  

  Tipo de páxina que permite establecer relacións entre palabras, conceptos, etc.

  1.- Palabras ou frases da columna da esquerda.

  2.- Palabras ou frases da columna da dereita.

  3.- Para indicar a LIM con que números da columna da dereita (2) están relacionados os conceptos da esquerda (1). Deben estar separados por comas.

  Por exemplo:

  A. Formiga 1,3,4
  ...
  1. Ten antenas.
  2. É arácnido.
  3. Ten seis patas.
  4. Himenóptero

  O usuario pode eliminar as ligazóns premendo nas liñas.

     
  Fórmulas  

  Con este tipo de páxina ofrecese un panel de 16x6 cadros para que o autor escriba un carácter en cada uno dos cadros.
  Se o carácter vai precedido da letra "s" significa que se escribirá na parte superior ( superíndice ), se vai precedido dunha "i" escribirase na parte inferior ( subíndice).
  Un doble click sobre o cuadro o colorea, que significa que o contido do cadro será invisible e deberá ser o usuario o que escriba o seu valor.

  Por exemplo:
  H i2 O
  2 X e2

  EDUCALIM 2006-2020 Información legal